Gebruiksvoorwaarden

 

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. ANVÄNDA ("ANVÄNDA") onderhoudt deze website als een service aan onze klanten, en door onze site te gebruiken stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door en controleer ze regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dient u geen informatie te bekijken of goederen, diensten of producten van deze site te verkrijgen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK OVEREENKOMST

 1. Aanvaarding overeenkomst. U gaat akkoord met de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst ("Overeenkomst") worden uiteengezet met betrekking tot onze site (de "Site"). Deze overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen ons en u, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de site, de inhoud, producten of diensten die door of via de site worden geleverd, en het onderwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan op elk moment en van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste overeenkomst wordt op de site geplaatst en u dient deze overeenkomst te lezen voordat u de site gebruikt.
 2. Copyright. De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie en andere zaken die verband houden met de site zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van dergelijke zaken of enig deel van de site, behalve zoals toegestaan ​​door sectie 4, is ten strengste verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document of ander materiaal dat via de site wordt bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Site houdt geen verklaring van afstand in van enig recht op dergelijke informatie en materialen.
 3. Fraude. Door een account aan te maken, bevestigt u dat de informatie in dit formulier waar is en dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van deze site. Houd er rekening mee dat uw account zonder kennisgeving kan worden geannuleerd als wordt vastgesteld dat er onjuiste of misleidende informatie is verstrekt, de gebruiksvoorwaarden zijn geschonden of als er ander misbruik heeft plaatsgevonden, zoals bepaald door ANVÄNDA naar eigen goeddunken.
 4. Beperkt gebruiksrecht. Het bekijken, afdrukken of downloaden van enige inhoud, afbeelding, vorm of document van de Site verleent u slechts een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik uitsluitend door u voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor herpublicatie, distributie, toewijzing, sublicentie, verkoop, voorbereiding van afgeleide werken of ander gebruik. Geen enkel deel van enige inhoud, vorm of document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een systeem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch, anders dan voor persoonlijk gebruik (maar niet voor wederverkoop of herdistributie).
  1. Bewerken, verwijderen en wijzigen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de site verschijnt, inclusief deze overeenkomst, te bewerken of te verwijderen zonder verdere kennisgeving aan gebruikers van de site.
  2. Niet overdraagbaar. Uw recht om de site te gebruiken is niet overdraagbaar. Elk wachtwoord of recht dat u krijgt om informatie of documenten te verkrijgen, is niet overdraagbaar en mag alleen door u worden gebruikt.
  3. Gebruik van informatie. We behouden ons het recht voor, en u geeft ons toestemming, om alle informatie over het gebruik van de Site door u en alle door u verstrekte informatie te gebruiken en toe te wijzen op een manier die in overeenstemming is met ons Privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden van het marketingprogramma voor sms-berichten. https://help.getfirepush.com/en/articles/3103817-sms-mobile-message-marketing-program-terms-and-conditions
 1. Privacy Policy. Ons privacybeleid, aangezien het van tijd tot tijd kan veranderen, maakt deel uit van deze overeenkomst.
 2. Betalingen. U verklaart en garandeert dat als u iets bij ons koopt dat (i) alle creditcardinformatie die u verstrekt waar, correct en volledig is, (i) door u gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door uw creditcardmaatschappij, en (iii) u betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief eventuele verzendkosten en toepasselijke belastingen. We accepteren geen wederverkoper of verkoop en gebruiken certificaten voor belastingvrijstelling voor onlineverkoop.
 3. Links naar andere websites. De site bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden uitgedrukt, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Opname van een gelinkte website op onze site impliceert geen goedkeuring of goedkeuring van de gelinkte website door ons. Als u besluit onze site te verlaten en toegang te krijgen tot deze sites van derden, doet u dit op eigen risico.
 4. Inzendingen. Alle suggesties, ideeën, opmerkingen, concepten, productrecensies en andere informatie die u ons van tijd tot tijd toestuurt (gezamenlijk "Inzendingen" genoemd) worden geacht en blijven ons exclusieve eigendom en zijn niet onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwen op ons deel. Zonder het voorgaande te beperken, worden we geacht eigenaar te zijn van alle bekende en hierna bestaande rechten van elke soort en aard met betrekking tot de Inzendingen en hebben we recht op onbeperkt gebruik van de Inzendingen voor welk doel dan ook, zonder compensatie voor de aanbieder van de Inzendingen.
 5. TERUGSTUURBELEID. Ons retourbeleid maakt deel uit van deze overeenkomst.
 6. Controleer het adres van de leden. ANVÄNDA behoudt zich het recht voor om via e-mail contact op te nemen met een Lid om de juistheid van de accountinformatie (inclusief de juiste naam en het adres van het Lid) te verifiëren die nodig is om het Lid de informatie te verstrekken die hij of zij bij ANVÄNDA heeft gevraagd.
 7. Wijziging/afwijzing van bestellingen ANVÄNDA behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren of te wijzigen, ongeacht of een dergelijke bestelling is bevestigd en/of uw creditcard is belast. U kunt op de hoogte worden gesteld van elke afwijzing of wijziging van uw bestelling op het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het afrekenen. Als er al een bedrag van uw creditcard is afgeschreven en een deel van uw bestelling wordt afgewezen, zullen we een tegoed op uw creditcardrekening verstrekken voor het afgewezen bedrag.